เครื่องควบคุมลิฟต์

ตัวควบคุมลิฟต์

เครื่องควบคุมลิฟต์

เครื่องควบคุมลิฟต์

เครื่องควบคุมลิฟต์

เครื่องควบคุมลิฟต์

เครื่องควบคุมลิฟต์

เครื่องควบคุมลิฟต์

ส่วนหลักของตัวควบคุมลิฟต์

Dot Matrix Hall Display Board HDB-09

M10-9 Main Board

Dot Matrix Hall Display Board HDB-09

Car Top Board CTB-09

Dot Matrix Hall Display Board HDB-09

Car Call Board CCB-09

Dot Matrix Hall Display Board HDB-09

Dot Matrix Hall Display Board HDB-09

Dot Matrix Hall Display Board HDB-09

LCD 4.3’ Hall Display Board HDB-09-L43

Dot Matrix Hall Display Board HDB-09

Schneider Door Drive