มูฟวิ่งวอล์ค

ทางเลื่อน

ทางเลื่อนของเราช่วยยกระดับประสบการณ์การเดินไปสู่ความสบายในขอบเขตใหม่ เรามีทางเดินทั้งแบบเรียบและแบบเอียงซึ่งทำงานอย่างเหมาะสมที่สุด ความเร็วในการเดินที่นุ่มนวลและสบายตลอดเวลา

ฟังก์ชันมาตรฐาน

มูฟวิ่งวอล์ค

ฟังก์ชันเสริม

มูฟวิ่งวอล์ค มูฟวิ่งวอล์ค

มูฟวิ่งวอล์ค

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการเคลื่อนย้าย

มูฟวิ่งวอล์ค

มูฟวิ่งวอล์ค

มูฟวิ่งวอล์ค

มูฟวิ่งวอล์ค

การวางแผนการจัดการ

มูฟวิ่งวอล์ค

มูฟวิ่งวอล์ค