NEWS & INSIGHTS

ผนึกสร้างช่างลิฟท์มืออาชีพ เหตุตลาดขาดแคลนหนัก

“เอเซีย ชไนเดอร์ฯ” ผนึกกำลัง “เทคนิคสกลนคร” จัดโครงการผลิตบุคลากรคุณภาพสูง ป้อนอุตสาหกรรมลิฟท์ที่มีอัตราการเติบโตอย่างมาก แถมตลาดขาดแคลนแรงงานด้านนี้สูง ตั้งเป้าผลิต “สุดยอดช่างลิฟท์” พร้อมส่งไปฝึกงานจริงกับ “ดีลเลอร์ลิฟท์” ทั่วไทย

โครงการความร่วมมือด้านวิชการ เพื่อสร้างบุคลากรเฉพาะทางด้านการขนส่งภายในอาคารสูง (ลิฟต์) ระหว่าง บริษัท เอเซีย ชไนเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดย นายกิตติศักดิ์ รัตนชัยพัฒนา กรรมการผู้จัดการฯ และ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร โดย นายสถิต สำราญสุข ผู้อำนวยการฯ ที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

แต่จาก วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้โครงการดังกล่าวต้องชะลอออกไป กระทั่ง เมื่อทุกอย่างเริ่มคลี่คลาย การจัดเตรียมโครงการฯ ตั้งแต่จัดหาหลักสูตร อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเครื่องซิมูเลเตอร์สำหรับการเรียนการสอน เต็มรูปแบบ รวมถึงอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่จะมาให้ความรู้ระดับ “ท็อปซีเคร็ต” ซึ่ง บริษัท เอเซีย ชไนเดอร์ฯ นำมามอบให้ในครั้งนี้ จึงเกิดขึ้นหลังจากที่วิทยาลัยเทคนิคสกลนครได้เปิดทำการเรียนการสอนอีกครั้ง

ล่าสุด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ทั้ง 2 องค์กรได้ร่วมกันขับเคลื่อนและเปิดตัวโครงการฯอย่างเป็นการ ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร โดย นายสถิต สำราญสุข ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ ไม่เพียงจะช่วยยกระดับการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งภายในอาคารสูง (ลิฟต์) หากยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในวิชาชีพนี้ ซึ่งยังขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างมาก ตามพัฒนาการของเมืองและภาคธุรกิจ

ทั้งนี้ ทางวิทยาลัยฯพร้อมจัดเตรียมสถานที่และห้องสำหรับเรียนรู้ฯ รวมถึงจัดการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อผลิตบุคลากรในระดับช่างฝีมือ ช่างเทคนิค และนักเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯในอนาคตอันใกล้

ด้าน นายกิตติศักดิ์ รัตนชัยพัฒนา กรรมการผู้จัดการ กับ บริษัท เอเซีย ชไนเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต ประกอบ และบำรุงรักษาลิฟต์ โดยมีพันธมิตร ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตลิฟต์ชั้นนำของโลกจากประเทศเยอรมนี คอยช่วยเหลือในการผลิตตัวควบคุมลิฟท์ที่มีความน่าเชื่อถือ ความยืดหยุ่น ทนทาน และปลอดภัยสูง

โครงการความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ไม่เพียงจะช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้เฉพาะทางและองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ จากมืออาชีพที่บริษัทฯจัดหามาเพื่อทำการฝึกอบรมแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯกว่า 60 คน หากยังเป็นการวางแผนและเตรียมการ เพื่อสร้างบุคลากรเฉพาะทางที่มีคุณภาพ รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิต ติดตั้ง และบำรุงรักษาลิฟท์ ที่เติบโตแบบก้าวกระโดดอีกด้วย

“เราใช้งบประมาณกับโครงการฯนี้มากกว่า 3 ล้านบาท นอกจากการจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ ชุดจำลอง สื่อการสอนภายในอาคารสูง(ลิฟต์) จัดหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ อบรมให้ความรู้และแนะนำวิธีการติดตั้ง การบำรุงรักษา การตรวจสอบการขนส่งลิฟต์ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพแล้ว ยังมีการนำเครื่องซิมูเลเตอร์ หรือเครื่องเสมือนจริง มาสอนให้กับนักศึกษา โดยจะใช้เวลาอบรมในห้องเรียนประมาณ 3 เดือน หลังจากนั้น บริษัทฯจะจัดส่งนักศึกษาทั้ง 62 แยกย้ายไปฝึกงานจริงกับดีลเลอร์จำหน่ายและติดตั้งลิฟท์ของบริษัทฯที่มีมากกว่า 10 แห่งทั่วประเทศ” นายกิตติศักดิ์ ย้ำ

ทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ เมื่อศึกษาจบจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมต่อไป

ทั้งนี้ บริษัท เอเชีย ชไนเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมให้คำปรึกษาปัญหาลิฟต์เสีย อะไหล่แพง และแนะนำการซื้อลิฟต์ ปรับปรุงลิฟต์เก่าให้ทันสมัย หรือซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ติดต่อได้ที่ 02-948-1025, 02-948-1368, 02-948-1663, 081-808-3231 (Hot line 24 ชม.) หรือทางอีเมล์ [email protected].

ผนึกสร้างช่างลิฟท์มืออาชีพ เหตุตลาดขาดแคลนหนัก

ผนึกสร้างช่างลิฟท์มืออาชีพ เหตุตลาดขาดแคลนหนัก

ผนึกสร้างช่างลิฟท์มืออาชีพ เหตุตลาดขาดแคลนหนัก

ผนึกสร้างช่างลิฟท์มืออาชีพ เหตุตลาดขาดแคลนหนัก

ผนึกสร้างช่างลิฟท์มืออาชีพ เหตุตลาดขาดแคลนหนัก